Subskrypcja

Nasza modlitwa

Akt oddania się Matce Bożej, którego autorem jest Kardynał Stefan Wyszyński, jest codziennym zobowiązaniem modlitewnym dla członków grupy.

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i
cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną
swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi
świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie
i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko
możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc,
Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.