Subskrypcja

Edmund Bojanowski

Nasi Patronowie » Edmund Bojanowski

3 maja 1850 r. założył  Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, którego celem jest: z miłości do Boga umiłowanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa – służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

Według charyzmatu bł. Edmunda żyją  Siostry Służebniczki Wielkopolskie, Starowiejskie Śląskie, i Dębickie. Te cztery zgromadzenia utworzyły federację, która została zatwierdzona i erygowana przez Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dekretem z dnia 29 maja 1991 roku.

Uważał, że „odrodzenie ludzkości należy zacząć od dzieci"