Subskrypcja

Kardynał Stefan Wyszyński

Nasi Patronowie » Kardynał Stefan Wyszyński

W pobożności Księdza Prymasa i fundamencie, na jakim budował, miejsce zupełnie wyjątkowe zajmowała Matka Najświętsza. Jej zawierzył bezgranicznie, Jej niezachwianie ufał, na Nią liczył.

 

Gdy w 1948r. obejmował stolicę prymasowską sytuacja w Polsce była bardzo trudna, a on miał zaledwie 47 lat i był przejęty. Dlatego pojechał na Jasną Górę prosić Maryję o pomoc i Jej zawierzył posługę prymasowską, nowe zadania i obowiązki.

 

Swoje zdecydowane stanowisko wobec władz państwowych przypłacił trzyletnim więzieniem (1953-1956). Wówczas jego więź z Maryją coraz bardziej się pogłębiała. Właśnie w więzieniu złożył akt osobistego oddania się w niewolę Matki Najświętszej.

 

Z tej więzi wewnętrznej powstał cały Maryjny program obrony ducha narodu. 3 maja 1966r. na Jasnej Górze ks. Prymas dokonuje wiekopomnego Aktu całkowitego oddania Polski w niewolę Matce Chrystusowej za wolność Kościoła.

 

Powiedział: ,,Oglądałem się za pomocą, szukałem, gdzie mam ubezpieczyć prześladowany Kościół i zmagający się Naród. I znalazłem Jej dłonie. Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. Pomóżcie mi wszystko złożyć Jej, aż w świętą niewolę miłości. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę naszą”.  

 

26 sierpnia 1969r. na Jasnej Górze ks. Prymas powołał do życia ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła.

 

,,Jeżeli w każdej parafii będzie po dziesięciu pomocników Maryi, jestem spokojny o losy mojej Ojczyzny i Kościoła w Polsce”.

,,Pomocnicy żyją tym, czym żyje Kościół” .