Subskrypcja

Nasi Patronowie

 • fhl.jpg

  Dzieci z Fatimy

  Franciszek i Hiacynta Marto. Siostra Łucja Dos Santos.

  Dzieci, którym w 1917r. Maryja przekazała orędzie dla świata.

 • Stefan_Wyszynski.jpg

  Kardynał Stefan Wyszyński

  Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

  Wszystko postawił na Maryję  

  ,,Jeżeli w każdej parafii będzie po dziesięciu pomocników Maryi, jestem spokojny o losy mojej Ojczyzny i Kościoła w Polsce”...    ,,Pomocnicy żyją tym, czym żyje Kościół” .

 • edmund2.jpg

  Edmund Bojanowski

  3 maja 1850 r. założył  Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, którego celem jest: z miłości do Boga umiłowanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa – służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

  Według charyzmatu bł. Edmunda żyją  Siostry Służebniczki Wielkopolskie, Starowiejskie Śląskie, i Dębickie. Te cztery zgromadzenia utworzyły federację, która została zatwierdzona i erygowana przez Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dekretem z dnia 29 maja 1991 roku.

  Uważał, że „odrodzenie ludzkości należy zacząć od dzieci"